Life science årsdag

2022 – aflyst

Vi er triste over at måtte fortælle, at Life Science Årsdag 2022 er aflyst

Vi har med beklagelse måtte erkende, at den efterårsferie kombineret med, at flere selskaber også har planlagt deres årsmøder denne dag, gør at tilslutningen til Life Science årsdag bliver utilstrækkelig.

Vi er beklager ulejligheden.

Vi har heldigvis andre spændende events i støbeskeen, så tilmeld dig vores nyhedsbrev så får du din invitation direkte i indbakken.

TEMA Life Science Årsdag 2022: Pharmas rolle i det gode, sammenhængende patientforløb

Sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner er et højt prioriteret område i sundhedsvæsenet. Politisk og fagligt drøftes det, hvordan økonomi, organisering og de rette kompetencer sikres i det tværsektorielle samarbejde. Ønsket er at møde kravet til kvalitet i velfærden ved at sætte patienten i centrum, og ved hjælp af teknologi nedbryde de uhensigtsmæssige barrierer mellem de varme hænder.  

Life Science Årsdag vil du høre om de muligheder, der for pharma ligger i de centrale tiltag, som sundhedssektoren har sat i værk, for at borgeren skal opleve et sammenhængende sundhedsvæsen – herunder:

  • Sundhedsklyngernes etablering
  • Offentligt-privat samarbejde
  • Sundhedsdatanet
  • Telemedicin